Våra traditioner

Bildnamn Bildnamn Höstfest med besök av Gubben Höst
Bildnamn Bildnamn Spök och Äckelfesten
Bildnamn Bildnamn Luciafirande utomhus
Bildnamn Bildnamn Vårt fina samarbete med Toftagårdens äldreboende, då vi besöker dem och de oss, vid olika högtider

Enligt Lpfö 98 (rev.2010) "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

- öppenhet,respekt,solidaritet och ansvar,

- förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra,

- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning,

- känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

- att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål."

Bildnamn Bildnamn Barnens önskefest
Bildnamn Bildnamn Nobelfesten
Bildnamn Bildnamn Julfest
Bildnamn Bildnamn Påskfest med påskharen
Bildnamn Bildnamn Restaurangbesök för de äldsta barnen
Bildnamn Bildnamn Sommarfest med småstjärnorna, då föräldrar och syskon är inbjudna