Riktlinjer för smitta i förskolan

Vid alla sjukdomstillstånd är det mycket viktigt att bedöma barnets allmäntillstånd, barnet skall orka delta i barngruppens vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse. Barnet är välkommet när de orkar med aktiviteterna och ring eller sms:a dagen innan barnet förväntas komma tillbaka, senast kl.16.00.

Vid förälders eller syskons sjukdom är det önskvärt att barnet lämnas 9.00-14.00.

FEBER

Om temperaturen är mer än 37,5 på morgonen eller 38,0 på kvällen har barnet feber. Barnet bör få en feberfri dag utan febernedsättande medicin innan han/hon återgår till barngruppen.

 

MAGINFLUENSA

48 timmar efter sista kräkningen eller diarrén, barnet ska även fått tillbaka sin matlust innan de återgår till förskolan. Önskvärt att även om föräldrar och syskon har smittan att man håller barnen hemma.

 

ÖGONINFLAMMATION

Barnet skall stanna hemma vid bakteriell infektion med varigt gröngult sekret. 

 

PENICILLIN/MEDICIN

Efter två dygns behandling och om barnets allmäntillstånd orkar en aktiv förskoledag

( Personalen ger inte barnet penicillin )

 

HALSFLUSS

Barnet kan återgå till förskolan efter två dygn symptomfri och att allmäntillstånd är sådant att han/hon orkar delta i barngruppens vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse.

 

ÖRONINFLAMMATION

Att allmäntillståndet är bra och att han/hon orkar deltaga i verksamheten.

 

MASK I MAGEN

Efter medicinering.

 

HUVUDLÖSS

Efter behandling. 

 

FÖRKYLNING

Allmäntillståndet hos barnet får avgöra om barnet ska vara hemma eller inte. För att återgå till barngruppen ska barnet orka med verksamheten under dagen, som också innebär utevistelse under flera timmar.

 

HÖSTBLÅSOR

Vanlig sjukdom hos förskolebarn. Många barn blir smittade utan att bli sjuka. Barnets allmäntillstånd avgör om han/hon ska vara hemma.

 

SVINKOPPOR

Orsakas av bakterier. Såren kan läka av sig själv eller ibland kräva antibiotika behandling. Barnet kan återgå till förskolan när såren har läkt.