Så jobbar vi 

"Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet”(lpfö 98 - Reviderad 2010).Dagishaket är ett mindre personalkooperativ med två avdelningar där alla känner alla. Vi är en aktiv förskola med engagerad och kompetent personal. Målet med vår verksamhet är att varje barn och förälder ska känna sig välkomna, sedda och trygga. Att vi möter varandra med ömsesidig respekt. På den grunden kan vi bygga vår pedagogiska verksamhet.

Rörelse /Hälsa

Genom gymnastik och rörelse tränas många saker. Vi tycker det är viktigt att barnen får en positiv inställning till att röra sig.När barnen rör på sig tränas fin / grov motorik, kropps / rumsuppfattning samt att lära sig att samarbeta. Här utnyttjar vi även vår motorikbana och skog. 

Jämlikhet/jämställdhet och demokrati

Varje barn är unikt, har olika förutsättningar och behov. Alla barn ska få samma möjligheter oavsett vilket kön de tillhör. Vi delar in barnen i olika åldersrelaterade grupper där vi pedagoger har större chans att möta varje barn. Vi vill också ta till vara på barnens intresse och att de ska få vara med och bestämma. Barnens egna tankar och ideer tillgodoses genom vårt gemensamma tema " Nyfiken på ".

Matematik

Barnen räknar mycket hos oss. Vid samlingen räknar vi barn, fröknar, pojkar, flickor och hur många som fattas. Siffror lär vi oss också bland annat genom sagor , ramsor och lekar och ser vilket datum det är. Vi övar olika begrepp som liten/ stor, mindre/större. En rolig lek är att sortera saker efter storlek och färg. Vi har dukbarn varje vecka. Det är också ett utmärkt tillfälle att räkna saker. 

 

 

Pedagogik

 Vi arbetar utifrån traditionell förskolepedagogik, dvs ett varierat arbetssätt, som genom drama, musik, sagor, rörelse och skapande aktiviteter ger barnen olika sätt att uttrycka sig och sina känslor på.

Vi tycker att det är viktigt att vistas utomhus varje dag, såväl på vår egen gård och motorikbana som att gå till närliggande skog och lekplatser.

Empati

Det är i förskoleåldern som barnet utvecklar egenskaper som ligger till grund för den personliga framtiden. Det är vi vuxna, som i barnets närhet är de viktigaste förebilderna för barnet. Det är inte det vi säger till barnet som är det viktigaste, utan det vi gör och hur vi gör det.

 

Språklig medvetenhet

Vi läser böcker och sagor som ger ett bra underlag för diskussioner. På ett lekfullt sätt tränar vi språket och övar bokstäver genom olika språklekar som t ex. tokiga ord och meningar, rim och ramsor och sånger. Vi jobbar också med barnens namn, barnen lär sig vilken bokstav namnet börjar på och känna igen namnet och senare kunna skriva det.

 

Vår mat

Vi använder oss utav svenska råvaror , minst 25% av vår mat är ekologisk. I den mån det finns köper vi även närproducerade råvaror.Vi tänker på vår miljö genom att ta tillvara på vår mat och inte slösa på våra resurser.

 

Inskolning

Vi har inskolning under två veckor, då en ur personalgruppen har huvudansvaret för barnet. Första veckan är barnet och föräldern tillsammans på förskolan, tiden ökar vi efterhand. Andra veckan får barnet vara mer och mer själva hos oss. De får även prova olika aktiviteter under sin inskolning så som samling, äta mat och vila