Välkommen!

 

Dagishaket är en förskola i Växjö, som består av två avdelningar med 20 barn per avdelning i åldrarna 1-5 år. Vi har sedan starten, hösten 1992, varit ett personalkooperativ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"När du kommer till denna förskola, var snäll och välj att göra den här dagen till en härlig dag. Det blir till glädje för dina kollegor, föräldrar, medarbetare och dig själv. Hitta olika sätt att ha kul.

Vi kan ta vårt arbete på allvar utan att ta oss själva på för stort allvar. Var fokuserad för att kunna vara uppmärksam när en förälder, barn och medarbetare behöver dig som bäst. 

 Skulle du känna att energin sviktar så pröva följande effektiva åtgärd: sök upp någon som behöver en hjälpande hand, ett uppmuntrande ord eller en förstående lyssnare- och lys upp deras dag.

(hämtat ur boken Fish)