Avgifter

 

Avgiften är baserad på en procentsats av den gemensamma bruttoinkomsten för båda föräldrarna. Om ni har separerat räknas bruttoinkomsten för den förälder som barnet/barnen är skrivna hos. Dock 47490:- som tak för båda föräldrarna.

Om man placerar före den 15:e i månden innebär det att man betalar full månadsavgift, placerar man efter den 15:e i månaden betalar man halv månadsavgift.
 Avgift tas även ut för inskolningsperioden.

Juli månad är avgiftsfri bara hos oss!

Juni och Augusti betalar man full månadsavgift ingen allmän förskola på 30%

 

Avgiftsgrundande procentsatser

 

Grupp 1 - Placerad mer än 15 timmar

Första barnet 3% max 1425:-/månad

Andra barnet 2% max 950:-/månad

Tredje barnet 1% max 475:-/månad

 

Grupp 2 - Placerad max 15 timmar

Första barnet 2,5% max 1187:-/månad

Andra barnet 1,5% max 712:-/månad

 

15- timmar betalande 

Barn som är 1-3 år och är hemma med syskon betalar 2,5% max 1187:-3-5 år med 30% reducering blir det 831:-

Man får då lämna tisdag,onsdag och torsdag kl 9-14.

Sportlov, påsklov och höstlov och även skolans studiedagar får man vara på förskolan.

Sommarlovet börjar V 27 - V 33 ( 6 veckor )

Jullovet är de lediga mellan jul och nyår.

 

Allmän förskola

Barn 3-5 år har rätt till allmän förskola, vilket innebär  15timmar per vecka.

Barn som redan är inskrivna i förskolan får en reducerad avgift med 30%

Barn som finns i hemmet och endast är inskrivna i den allmänna förskolan har ingen avgift.

Lediga samma lov som skolan,sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov. Även skolans studiedagar.