Avgifter

 

Avgiften är baserad på en procentsats av den gemensamma bruttoinkomsten för båda föräldrarna. Om ni har separerat räknas bruttoinkomsten för den förälder som barnet/barnen är skrivna hos. Dock 45390:- som tak för båda föräldrarna.

Om man placerar före den 15:e i månden innebär det att man betalar full månadsavgift, placerar man efter den 15:e i månaden betalar man halv månadsavgift.
 Avgift tas även ut för inskolningsperioden.

 

Avgiftsgrundande procentsatser

 

Grupp 1 - Placerad mer än 15 timmar

Första barnet 3% max 1382:-/månad

Andra barnet 2% max 922:-/månad

Tredje barnet 1% max 461:-/månad

 

Grupp 2 - Placerad max 15 timmar

Första barnet 2,5% max 1152:-/månad

Andra barnet 1,5% max 691:-/månad

 

Allmän förskola

Barn 3-5 år har rätt till allmän förskola, vilket innebär  15timmar per vecka.

Barn som redan är inskrivna i förskolan får en reducerad avgift med 30%

Barn som finns i hemmet och endast är inskrivna i den allmänna förskolan har ingen avgift.