Så jobbar vi med hållbar utveckling

  • Hemlagad mat 
  • Källsorterar alla våra sopor tillsammans med barnen.
  • Vistas ute i skog och natur och lär oss att ta ansvar för den.
  • Planteringsdag på våren
  • Demokrati
  • Arbetar åldersrelaterat

Enligt Lpfö 18 ska barnen ges möjlighet till ett ekologiskt och varmsamt förhållningssätt till sin miljö och till natur och samhälle. Barnen skall ges möjlighet att utveckla hur olika val som männsikor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Vi använder oss av vår närmiljö för att ge barnen en förståelse för vad som händer och sker i naturen men även hur vi tar hand om naturen för att skapa en hållbar framtid.