V 47 18/11-22/11

 

Måndag: 

              

Tisdag: Superhjältarna

 

Onsdag: Brandmännen

 

Torsdag: Gullungarna och Superhjältarna

 

Fredag: Småkrypen och visasamling

 

 

 

 

Info angående regler vid hämtning/lämning!

Lämning:

När ni lämnar barnen på morgonen vill vi att ni som föräldrar letar upp en personal och personligen lämnar över barnen så att vi vet att barnen är på plats. När vi sen har tagit emot barnen är det vi som personal som har ansvaret för barnen. 

Hämtning:

När ni kommit in och fått kontakt med en personal så är det ni som föräldrar som ansvar för barnen. Detta gäller både inomhus och på gården. 

 

Lite info om våra stängningsdagar

Förskolan har rätt att stänga 4 dagar per läsår för fortbildning , planering mm. Pga av detta har ni föräldrar 4 dagar som kompensation då ni kan ta ledigt och lämna barnen hos oss.

Infaller stängningsdagarna på era lediga dagar kompenseras man inte med en ledig dag.

Då våra stängningsdagar infaller endast måndagar och fredagar kompenseras inte 15-timmarsbarnen.

Våra stängningsdagar för året skrivs in på terminsplanering i augusti.

Dagarna kan inte utnyttjas vid lov.

Vi vill att ni meddelar oss om L-dagar en vecka innan ni vill utnyttja dem.

FÖRÄLDRAMÖTE 3/10 2018

  • Klagomålshantering o enkäten från kommunen

 

Vi berättade om enkäten som föräldrarna svarat på. Där hade det kommit fram att några hade upplevt personal som hade kränkt barn. Vi berättade att vi tyckte det var tråkigt för detta har inte kommit till vår kännedom. Vi vill att antingen kommer föräldrarna till oss och tar problem eller lägger en lapp i klagomålshanteringen som finns i respektive hall i form av tidskriftsamlare.

Förutom detta var enkäten väldigt positiv.

  • Frukosttiderna 7:45 tidigast 8:30

Vi diskuterade våra frukosttider som inte fungerar så bra åter igen. Ett problem vi haft under 26 år och som har tagits upp åtskilliga gånger. En tanke är att i fortsättningen kommer vi att servera frukost kl 7.00. De flesta föräldrar tycker att detta skulle vara väldigt tråkigt eftersom vår frukost upplevs som väldigt positiv. Vi kör en testperiod fram till jul med att vi fortsätter att servera frukost kl 8.00 och tar därefter ett beslut.

  • Ringa eller smsa när man kommer tillbaka efter sjukdom.

Detta vill vi att alla följer för att kunna planera vår verksamhet och även hur många portioner mat som behövs lagas.

  • Info vid lämning o hämtning/ hur mycket info.

Vi kommer i fortsättningen att ge information om ert/era barn när ni frågar efter det. Vi har förstått att en del föräldrar inte vill ha någon information om dagen och vissa vill. Det är väldigt svårt för oss att veta vilka som vill och inte vill. Ställ därför gärna en fråga. Vid vissa speciella händelser tar vi däremot upp vad som hänt.

  • Kliva in o lämna barnen

När ni kommer för att lämna ert barn och personal inte finns på er avdelning vill vi att ni går till andra avdelningen med ert barn. Vi vill även att ni föräldrar följer med in och inte bara låter ert barn gå in själv. Detta pga säkerhetsskäl.

  • Kommer man 9:00 tisd, onsd o torsd lämnas man ute
  • Nytt föräldraråd

Detta år kommer Mikael Oskarsson, Julia Sandström, John Forsman, Emanuel Tirenå att vara med. Mer information kommer.

  • Grupperna

Vi berättade lite om vad som händer i respektive grupp.

 

Övriga frågor:

 

Vi fick till oss att lämning och hämtning för våra 15-timmars barn har varit stökiga. Vi tar detta till oss och ska se över våra rutiner. Något som är viktigt är även att tiderna hålls av dessa föräldrar, detta för att våra rutiner ska kunna hållas.

 Vi pratade även när ansvaret går över till personal resp föräldrar vid hämtning och lämning. Vid lämning går ansvaret över till oss pedagoger när vi sagt -Hej då! till er föräldrar.  Vid hämtning när vi pedagoger sagt -Hej då till barn och föräldrar!

Våra grindar får endast öppnas och stängas av vuxna. Snälla ni följ dessa regler. Detta är av säkerhetsskäl.

 

Terminsplanering

Finns att läsa på hemsidan