V 39  21 - 25/9

Vi fortsätter med inskolningar

Måndag:  

Tisdag: Brandmännen 

Onsdag: Gullungarna

Torsdag: Brandmännen och Glittergruppen

Fredag: Småkrypen

 

Info angående regler vid hämtning/lämning!

Lämning:

När ni lämnar barnen på morgonen vill vi att ni som föräldrar letar upp en personal och personligen lämnar över barnen så att vi vet att barnen är på plats. När vi sen har tagit emot barnen är det vi som personal som har ansvaret för barnen. 

Hämtning:

När ni kommit in och fått kontakt med en personal så är det ni som föräldrar som ansvar för barnen. Detta gäller både inomhus och på gården. 

 

 

 

Lite info om våra stängningsdagar

Förskolan har rätt att stänga 4 dagar per läsår för fortbildning , planering mm. Pga av detta har ni föräldrar 4 dagar som kompensation då ni kan ta ledigt och lämna barnen hos oss.

Infaller stängningsdagarna på era lediga dagar kompenseras man inte med en ledig dag.

Då våra stängningsdagar infaller endast måndagar och fredagar kompenseras inte 15-timmarsbarnen.

Våra stängningsdagar för året skrivs in på terminsplanering i augusti.

Dagarna kan inte utnyttjas vid lov.

Vi vill att ni meddelar oss om L-dagar en vecka innan ni vill utnyttja dem.