V 34 17 - 21/8

Ska bli varmt även vecka 34, se till att era barn har vattenflaska med sig och att de är insmorda med solkräm på morgonen.

Vi fyller på med solkräm om det behövs efter lunch!

Måndag:  Fortsätter med inskolningar

Tisdag:

Onsdag: 

Torsdag:

Fredag: 

Vi säger välkommen till Maria Allvin som from vecka 33 börjar arbeta hos oss. 

Info angående regler vid hämtning/lämning!

Lämning:

När ni lämnar barnen på morgonen vill vi att ni som föräldrar letar upp en personal och personligen lämnar över barnen så att vi vet att barnen är på plats. När vi sen har tagit emot barnen är det vi som personal som har ansvaret för barnen. 

Hämtning:

När ni kommit in och fått kontakt med en personal så är det ni som föräldrar som ansvar för barnen. Detta gäller både inomhus och på gården. 

 

 Föräldramötet 20200305

Vi började med att köra ett picollage med bilder på barnen. Föräldrana fick presentera sitt barn med teckenspråk.

Personalen har gått en teckenspråkskurs under tre tillfällen.

Astons mamma Suzana informerade om den HBTQ- utbildning som hon höll för oss i personalen under vårens personaldag och vad den innehöll.

Vi vill också ha in en ny maillista från alla föräldrar. Vi kommer nämligen inte åt den " gamla " på det nya Saitssystemet. Detta godkände alla närvarande föräldrar. 

Vi har också ändrat frukosttid till 7.45. Barnen ska vara här senast 7.30 om de vill ha frukost. Kan man inte vara i tid till frukosten är man välkommen 8.30.

Vi kommer att ha en större barngrupp under vårterminen, 5 barn extra. Detta pga syskon som vill ha plats.

De barn som är på 15 timmar kommer från och med nu att ha endast en tid att lämna på 9-14. Tiden 8.30-13.30 stryks.

Vi vill att ni tar med er mer extrakläder till era barn, både ute-och innekläder. Vi kommer inte att låna av andra barn utan fattas det kläder kommer vi att ringa till er föräldrar.

Vi kommer inte heller att svara på sms/samtal vad gäller om era barn ska vara påklädda för utelek eller inte vid ankomst. Vi måste kunna få vara spontana i vår verksamhet och ändra denna vid behov.

Val av nytt föräldraråd: Suzana ( Aston ), Maria ( Arvid och Agnes ), Josefine ( Elliot ), Cecilia ( Stella ). Tack för att ni ställer upp på detta!

Vi berättade även att vi hör väldigt många hårda ord i barngruppen ex döda, mörda dig, du luktar illa, du är dum i huvudet, jag ska skära halsen av dig. Detta är inte ok och vi pratar väldigt mycket om detta med barnen. Vi vill även att ni föräldrar frågar och pratar hemma med era barn om detta.

Vi har även delat ut en enkät till er föräldrar som är från kommunen. Denna ska besvaras tillsammans med ert/era barn. Denna har skickats till er mail. 

Vi avslutade med att leka och visa er föräldrar lite av vår verksamhet.

Vi delade in föräldrarna i fyra grupper. Alla fick prova på aktiviteter som var baserade på perception, synen, känseln, kinestetiska, hörslen.

Alla föräldrar var väldigt engagerade.

Vi tackar alla er föräldrar som kom till föräldramötet!

 

Lite info om våra stängningsdagar

Förskolan har rätt att stänga 4 dagar per läsår för fortbildning , planering mm. Pga av detta har ni föräldrar 4 dagar som kompensation då ni kan ta ledigt och lämna barnen hos oss.

Infaller stängningsdagarna på era lediga dagar kompenseras man inte med en ledig dag.

Då våra stängningsdagar infaller endast måndagar och fredagar kompenseras inte 15-timmarsbarnen.

Våra stängningsdagar för året skrivs in på terminsplanering i augusti.

Dagarna kan inte utnyttjas vid lov.

Vi vill att ni meddelar oss om L-dagar en vecka innan ni vill utnyttja dem.