Superhjältarna

Superhjältarna består av 13 barn födda 2014, 4 flickor och 9 pojkar. Vi som är Gullungarn heter Moa, Tove, Milton, Isabell, Aston, Elwin, Lowe, Lilly, Otto, Olle, ivar, Arvid och Måns. Vi träffas varje onsdag. Vi som har gruppen Superhjältarna är Catta och Emma.

 

Vi kommer under börjar av terminen att jobba mycket med empati för varandra och hur vi kan bli bra kompisar. Vi ska även under detta året gå igenom barnens olika "Nyfiken på"-ämnen. Bamse är en fikgur som kommer har med oss hela året!

Våra mål

Våra mål:

Normer och värden:

”Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.”

”Att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar”

”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”

”respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö”

 

Utveckling och lärande:

”Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.”

”utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

”utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga”

”utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

”utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.”

 

Barns inflytande:

”utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.”

Vad händer

Vad har vi gjort

9/10

Idag har vi pratat om vårt första ”Nyfiken-på”, nämligen Lejonet. Barnen fick först berätta vad de visste om Lejonet och sen såg vi en liten film om Lejon. Vi sammanställde all fakta vi kunde på ett papper.  Vi hade sedan en samarbetsövning där vi gjorde ett stort lejonhuvud av höstlov. Det blev verkligen jättefint.

Sen hade vi lite matte när vi kollade hur långa hon- och hanlejon är. Vi jämförde med våra egna kroppar och insåg att lejon är ganksa stora. Vi avslutade med att sätta upp allt på vår superhjältevägg. Gå gärna in och kolla på denna. Den sitter i hallen på Plupp!

2/10

Idag har Superhjältarna och Blommorna varit på utflykt i skogen tillsammans. Alla barnen hade med sig eget fika som var mycket uppskattat. Vi traskade på ett långt led till vår skogsglänta, där började vi med att spela skogsbingo två och två. Sedan fick barnen ta fram sin efterlängtade fika som alla tyckte smakade väldigt gott. Efter detta behövde barnen röra på sig, så vi lekte Jägaren fångar älgar, rådjur och harar sedan avslutade vi med att leka byta träd två och två.Därefter åkte ryggsäckarna på igen och vi traskade hem till Dagishaket.