Superhjältarna

Superhjältarna består av 13 barn födda 2014, 4 flickor och 9 pojkar. Vi som är med i gruppen heter Moa, Tove, Milton, Isabell, Aston, Elwin, Lowe, Lilly, Otto, Olle, Ivar, Arvid och Måns. Vi träffas två gånger i veckan. Vi som har gruppen Superhjältarna är Catta och Ullis

Våra mål

Våra mål:

Normer och värden

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Utveckling och lärande

Fantasi och föreställningsförmåga.

Både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket

Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dom