Superhjältarna

Superhjältarna består av 13 barn födda 2014, 4 flickor och 9 pojkar. Vi som är Gullungarn heter Moa, Tove, Milton, Isabell, Aston, Elwin, Lowe, Lilly, Otto, Olle, ivar, Arvid och Måns. Vi träffas varje onsdag. Vi som har gruppen Superhjältarna är Catta och Emma.

 

Vi kommer under börjar av terminen att jobba mycket med empati för varandra och hur vi kan bli bra kompisar. Vi ska även under detta året gå igenom barnens olika "Nyfiken på"-ämnen. Bamse är en fikgur som kommer har med oss hela året!

Våra mål

Våra mål:

Normer och värden:

”Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.”

”Att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar”

”förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra”

”respekt för allt levande och omsorg i sin närmiljö”

 

Utveckling och lärande:

”Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.”

”utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära”

”utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga”

”utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.”

”utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.”

 

Barns inflytande:

”utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.”

Vad händer

Vad har vi gjort

Tisdag 29/1

När det inte blev något Biblioteksbesöks idag så passade vi på att uppdatera våra kompisregler. Vi läste ur en av Barnkonventionens tio kompisböcker, "Säga sitt". Den handlade om hur viktigt det är att vi lyssnar på varandra och hur vi tillsammans kan bestämma hur vi vill att vi ska vara mot varandra. Vi pratade om att barnen kunde se Bamsefilmen Häxans dotter, som handlar om hur viktigt det är att alla behandlas bra och hur rädslor för olikheter kan förstöra.

Vi lekte även Pomperipossa och avslutade med en samarbetsövning där vi fick träna både motorik och siffror. 

Nästa vecka har vi gruppen på onsdagen och förhoppningsvis kommer vi iväg till biblioteket! 

 

Tisdag 22/1

Idag har vi fortsatt att prata om Hunden, vi har gjort listor på de vanligaste hundraserna i Sverige och sett bilder på dessa.

Vad hundar kan ha för olika jobb har vi också tagit upp t ex Polishund, Räddningshund, Sällskapshund, Ledhund och Slädhund.

Sedan behövde hjältarna upp och röra på sig i en lek, därefter pysslade vi med våra toahundar.

Vi avslutade med högläsning ur Familjen Knyckertz.