Superhjältarna

Superhjältarna består av 13 barn födda 2014, 4 flickor och 9 pojkar. Vi som är med i gruppen heter Moa, Tove, Milton, Isabell, Aston, Elwin, Lowe, Lilly, Otto, Olle, Ivar, Arvid och Måns. Vi träffas två gånger i veckan. Vi som har gruppen Superhjältarna är Catta och Ullis

 

Våra mål

Våra mål:

Normer och värden

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Utveckling och lärande

Fantasi och föreställningsförmåga.

Både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket

Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dom

 

 

 

Vad händer

Vi fortsätter jobba med temat Sverige

Vad har vi gjort

 

Tillfälle 1/10

Dax för skogsdag med gofika. Alltid lika poppis.Hade skogsuppdrag till barnen idag. Genom att slå med tärning skulle de göra olika saker vid olika siffror.Även en matteövning där de skulle hämta saker efter beskrivning. Ex , hämta hälften så många kottar som bilden visar. Vi hade även ett paraply som vi hade uppfällt samtidigt som vi skakade i ett träd. Det ramlade ner många intressanta saker i paraplyet. Bla ebn bärfis och en häftig spindel som vi tittade på i luppen. Vi avslutade med fika och fri lek.

 

Tilfälle 3/10

Idag fick barnen berätta sina upplevelser i skogen. Vi övade oss på våra reflexer och reaktioner genom en bollek där barnen snabbt kastade en boll till någon i ringen samtidigt som man sade namnet på den. Barnen fick också fånga en linjal som släpptes ovanför deras hand. De fick också skriva till bilder som var tagna i skogen och satt upp dem på vår dokumentationsvägg. Blinkleken var en ny lek hjältarna fick lära sig och sedan avslutade vi med Hjördis.

Tillfälle 8/10

Idag pratade vi om våra svenska vilda djur. Barnen fick välja ett djur de ville veta mer om ( Lodjur, björn, räv, ekorre ). De fick göra ett collage om varje djur, rita djuret och skriva fakta. Till sist avslappning och kapitelbok.