Superhjältarna

Superhjältarna består av 13 barn födda 2014, 4 flickor och 9 pojkar. Vi som är med i gruppen heter Moa, Tove, Milton, Isabell, Aston, Elwin, Lowe, Lilly, Otto, Olle, Ivar, Arvid och Måns. Vi träffas två gånger i veckan. Vi som har gruppen Superhjältarna är Catta och Ullis

Våra mål

Våra mål:

Normer och värden

Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Utveckling och lärande

Fantasi och föreställningsförmåga.

Både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket

Sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

Förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

 

Förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

 

 

Barns delaktighet och inflytande

Intresse för och förmåga att utrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dom

 

 

Vad händer

Vi fortsätter jobba med temat Sverige

Vad har vi gjort

 

Tillfälle 24/10

Idag har vi pratat om FN-dagen och om barnkonventionen. Vi tittade på bilder och berättade om FN och pratade om barns rättigheter i världen.

De äldsta barnen fick klippa fredsduvor och skriva fina ord på dem, som vi sedan hängde upp i en mobil i taket.

Tillfälle12/11

Idag har vi börjat prata om Sveriges fem minoriteter. Först ut var Samerna, vi såg en film om dem och lärde oss tio ord på samiska.Vi pratade också om deras kläder, mat och deras flagga.

tillfälle 14/11

Idag gjorde vi en återkoppling till vad vi lärt oss om samerna. Vi kom även in på  vulkaner och tittade på en film om vulkanutbrott. Avslutningsvis skrev vi ett brev till ett gäng samer från Vilhelmina.

Tillfälle 19/11

Idag började vi prata om Romerna, hur svårt de haft i vårt land och hur deras flagga ser ut.Vi lärde oss tio ord på deras språk Romani.

Tillfälle 21/11

Nu  var det Tornedalingarnas tur att granskas, detta tyckte barnen var roligt att de dricker kaffe med ost och badar bastu.Vi lärde oss tio ord på meänkieli och ritade deras flagga.