Småkrypen

Denna gruppen består av barn som är födda 2018. Vi har denna grupp på fredagar.

Pedagoger: Maria, Catta och Ullis

Under denna termin arbetar vi med boken " Petter och hans fyra getter ".

Aktiviteter kommer att vara flanosagor, lekar, sånger, skapa.

Vi kommer oxå att jobba med färgerna röd, blå, gul, vit och svart.

Våra mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • Nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära
  • Förmåga att bygga, skapa, och konstruera med hjälp av olika tekninker, material och redskap
  • Sin identitet och känna trygghet i den

Vad händer

Vad har vi gjort