Småkrypen

Denna gruppen består av 13 barn födda 2015/2016, 7 flickor och 7 pojkar. Vi som är småkrypen är Hilma, Stella, Agnes, Sebastian, Ebbe, Liam, Olivia, Malte, Oliwer, Oliver, Ophelia, Stina & Bella. Vi som har gruppen är Anna, Natalie & Maja.

Vi vill att barnen ska bli trygga med oss pedagoger och med kamraterna i gruppen. Vi kommer arbeta med att barnen ska få en vikänsla, att vi är en grupp där alla har lika värde.

Vi har valt att fortsätta att jobba med temat babblarna under vårterminen 2018. Där vi utgår från barnens intressen. Babblarna ger oss möjlighet att väva in olika områden ur läroplanen. Respektive figur står för ett ämne.

 

Våra mål

  • Att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vad händer

Vad har vi gjort

Småkrypen

Vi har gjort spindlar av saltdeg som vi kommer att färglägga och vi har börjat måla på våra kanvastavlor som vi ska ställa ut på vernisage på La Castellina. Vid varje tillfälle av våran småkrypsgrupp avslutar vi alltid med dans och sång till babblarna, stora spindeln och Arne alligator som är en ny favorit!