Småkrypen

Denna gruppen består av  Vi som är småkrypen är barn födda 2016 och 2017   Vi som har gruppen är alla fröknar i olika konstalationer

Vi vill att barnen ska bli trygga med oss pedagoger och med kamraterna i gruppen. Vi kommer arbeta med att barnen ska få en vikänsla, att vi är en grupp där alla har lika värde.

Vi har valt att arbeta med rim o ramsor, sång och musik denna terminen.

 

Våra mål

  • Att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.
  • Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenhet i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.
  • Utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.

Vad händer

Vad har vi gjort