Gullungarna

Våra mål ....

Läroplansmål enl. lpfö 98 rev 2016

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och välbefinnande,
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 
  • utveckar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

.

Vad händer nästa vecka....

Vad har vi gjort

V.3

Idag har Bella berättat om sin bok, "Pappa spöke blir sjuk". Vi har pratat om hur man känner sig när man blir glad, och vad man blir glad av. Alla barnen kom med bra och olika förslag. Vi har målat med glada färger, haft frilek, lekt hela havet stormar. Vi avslutade med avslappning, Babblarnas godnattvisa.

v.4

Idag har Agnes berättat om sin bok "Halvan och Brandbilen, många intressanta diskussioner dök upp. Vi har även pratat om hur man ser ut när man blir arg och vad man kan bli arg av. Vi målade med arga färger och har även hunnit med lite frilek. Vi avslutade med att berätta om våra familjer och ha avslappning till Babblarnas godnattvisa.

Clownkort, med olika ansiktsuttryck