Gullungarna

Gullungarna består av åtta barn från både Plipp och Plupp, det är Hilma, Alvin, Malte, Caspian, Mika, Stina, Melker och Leah. Vi som ansvarar för gruppen är Emma och Anna!

Vi kommer under första terminen att jobba mycket med färg, form, rörelse och kroppsuppfatting. Detta kommer vi att koppla till böcker som barnen får ta med sig hemifrån. 

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans!

Våra mål ....

Läroplansmål enl. Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • förståelse för rum, tid och rum, och grundläggande egenskaper hos mangder, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematik om detta.

Vad har vi gjort

Torsdag 19/9

Idag gick vi till skogen och där fick Alvin visa sin bok "Knacka på" av Anna-Clara Tidholm. Det var härligt soligt ute och vi satte oss i en lekpark och läste boken och så fick Alvin berätta om den. Vi hade tagit med oss olika saker i de färger som finns i boken. De fick plocka en sak var i "rätt" färg när vi läste. De fick sen i uppdrag att hitta dessa färger ute i naturen vilket var lite svårt i början men när vi gav dem lite ledrådar så hittade de helt plötsligt massor av härliga färger ute. 

Vi passade på att leka lite på lekplatsen innan vi gick vidare på vår promenad. Vi avslutade på en äng när Dagishaket med att leka "Kom alla mina kycklingar".

Torsdag 3/10

Idag va det dax för Mika att redovisa sin bok "Dolly detektiv" boken handlar om en hund detektiv som ska leta rätt på en försvunnen katt.  Vi lekte detektiver, barnen fick försöka lista ut olika saker genom att bara få känna på dom. Vi lekte Kimslek och avslutade gruppen med avslappning, barnen fick använda piggbollar på varandra.