Gullungarna

Gullungarna består av åtta barn från både Plipp och Plupp, det är Hilma, Alvin, Malte, Caspian, Mika, Stina, Melker och Leah. Vi som ansvarar för gruppen är Emma och Anna!

Vi kommer under första terminen att jobba mycket med färg, form, rörelse och kroppsuppfatting. Detta kommer vi att koppla till böcker som barnen får ta med sig hemifrån. 

Vi ser fram emot en härlig höst tillsammans!

Våra mål ....

Läroplansmål enl. Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet,
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  • intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  • förståelse för rum, tid och rum, och grundläggande egenskaper hos mangder, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematik om detta.

Vad har vi gjort

Torsdag 7/11

Idag var det dags för Leah att redovisa sin bok "Alla tre på förskolan" hon fick svara på frågor om sin bok och vi läste boken. Vi spelade olika instrument, vi trummade barnens namn för att höra hur många stavelser det är i namnen. Vi pratade om barnens begynnelsebokstav och hur deras tecken ser ut. I boken pärlade de så vi barnen fick pärla efter ett mönster, då tränade vi både vår finmotorik och matematik. Vi avslutade med avslappning.

 

 

Torsdag 13/11

Idag fick vi lite ändrade planer så vi passade på att baka inför Glögg-ut. Vi bakar för en god sak där pengarna ska gå till BRIS. Vi pratade med barnen om detta, att alla barn inte har det lika bra!

Vi hann även avsluta saker som några av barnen inte hunnit med tidigare!