Gullungarna

Gullungarna består av åtta barn från både Plipp och Plupp, det är Hilma, Alvin, Malte, Caspian, Mika, Stina, Melker och Leah. Vi som ansvarar för gruppen är Emma och Anna!

Vi kommer under terminen att jobba mycket med jaget, hemmet och familjen. Barnen kommer att få i uppdrag att ta kort på diverse saker i sina hem. 

Vi ser fram emot våren tillsammans med era barn!

/Emma och Anna

Våra mål ....

Läroplansmål enl. Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga identitet,
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Vad har vi gjort

Torsdag 23/1

Vi började med namnkort och tecken. Vi visade barnen några nya tecken (jag heter, mamma, pappa och kompis) Vi firade Melker som fyllt 3 år. Barnen fick redovisa sina bilder, vi tog reda på deras adresser. Vi lekte dansstopp och repeterade dramaleken från förra veckan.

Torsdag 16/1

Vi började med att titta på våra namnkort och vi stöttade genom tecken. Vi introducerade en bok som vi ska jobab med denna terminen "I huset där jag bor". Vi pratade om hur olika familjer kan se ut och hur olika allas hem är. Barnen fick sedan berätta om hur deras familjer ser ut och vi räknade hur många det var i varje familj. De ritade sedan varsitt porträtt på sina familjer. 

Vi lekte sedan en dramalek där alla fick visa vad de gillade. Jag (Emma) började med att säga:

-Hej jag heter Emma och jag gillar att: (springa) Visade bara detta med kroppen och barnen fick gissa vad det var.

Efteråt gjorde Anna likadant och sedan var det barnens tur. Vi vidareutvecklade leken sedan med dansstopp och i varje stopp skulle barnen komma ihåg kompisarna rörelse och härma dem.

Barnen får i läxa att ta bilder på sitt hus, sitt rum och sin familj och sedan skicka dem till oss.