Det är vi som är Blommorna

Den här gruppen består av 5 st 5-åringar.

Vi kommer under detta läsår att arbeta med:

Matematik, språk, bokstäver, natur, experiment, rörelse, skapande. Vårt sätt att jobba är baserat på vad barnen har haft för önskemål.

 

 

 

 

 

Våra mål

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Sin identitet

Sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära

Sin självständighet och tillit till sin egen förmåga

Sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler

Sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning

Nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och kommunisera med andra

Sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse,sång och musik, dans och drama

Sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring.

Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur

Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

 

Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

 

 

 

 

 

 

Vad har vi gjort

 

 

Torsdagen 4/10

Idag har vi skickat ett inspelat meddelande till Gordon i Kina. Vi tittade på en faktafilm om sniglar, gjorde collage och satte upp detta på vår vägg. Barnen fick göra sniglar i trolldeg. Sedan blev det glädjetjut från barnen då dagens experiment var skuggslem. Vi jobbade även lite i våra böcker. Som avslutning blev det ett kapitel i vår bok " Småtrollen på förskolan Täppan "

Tisdagen 9/10

Vi målade våra fina sniglar i trolldeg och satte fina kastanjer på deras ryggar som skulle föreställa deras hus. Vi klistrade, skrev och ritade i våra experimentböcker om förra veckans experiment, skuggslem. Vi gjorde även ett slutet ekosystem. Vi använde oss av en glasburk, lekakulor, jord, mossa, pinnar och en liten grön växt. Sedan pratade vi om ekosystem stora som små, och hur det fungerar för att saker och ting ska växa. Avslutade med att läsa ur vår kapitelbok.

Torsdagen 18/10

Idag var det mycket som skulle göras. Barnen fick börja med att jobba i sina experimentböcker med ekosystemet vi gjorde vid förra tillfälet. De klippte och klistrade och ritade fina egna bilder på det vi hade gjort. Dokumentationerna blev verkligen olika. Därefter spelade vi spelet Ajabaja. Ett spel där barn får prata känslor, hur man är en bra kompis, mobbing. Barnen var väldigt duktiga på att berätta hur man känner sig i olika situatioer. Sedan var det dax att röra på sig. Ett barn kom på en egen lek som heter " Svarta madam kom fram ". Riktigt rolig. Vi avslutade med ett nytt experiment där vi ska kolla hur ärtor växer. Hur det flesta växter utvecklas ur frön och vilka förhållanden de behöver för att kunna gro. Till sist läste vi ur vår kapitelbok.